Free
Trải nghiệm miễn phí các tính năng cơ bản của giải pháp
đ 0
/ tháng
BASIC
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có dưới < 50 nhân sự
đ 500,000
/ tháng
SME
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có từ 50 - 100 nhân sự
đ 1,000,000
/ tháng
SME+
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có từ 100 - 200 nhân sự
đ 2,000,000
/ tháng
ENTERPRISE
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có > 200 nhân sự


Free
Trải nghiệm miễn phí các tính năng cơ bản của giải pháp
đ 0
/ tháng
BASIC
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có dưới < 50 nhân sự
đ 500,000
/ tháng
SME
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có từ 50 - 100 nhân sự
đ 1,000,000
/ tháng
SME+
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có từ 100 - 200 nhân sự
đ 2,000,000
/ tháng
ENTERPRISE
Gói giải pháp dành cho doanh nghiệp có > 200 nhân sự


Bảng giá và thông tin chi tiết tính năng trong các gói giải pháp.
Hãy đưa ra quyết định lựa chọn giải pháp phù hợp với doanh nghiệp của bạn.
Free

Miễn phí
Basic
đ 500,000 / tháng
SME
đ 1,000,000 / tháng
SME+
đ 2,000,000 / tháng
Enterprise

Vui lòng liên hệ
Business Services
Booking
5 bookings / ngày
Approval
10 requests / ngày
Work
30 tasks / ngày
Core & Share Services
IAM (*)
User
3 50 50 - 100 100 - 200 Không giới hạn
Cơ cấu tổ chức
3 cấp Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn Không giới hạn
Chat
Notification
Todo
Reminder
Announcement
Logging
Câu hỏi thường gặp
Giải đáp những thắc mắc thường gặp giúp bạn xây dựng mục tiêu
và kế hoạch sử dụng cho doanh nghiệp.
Giải pháp FWORK
Quản Trị Thông Minh, Vận Hành Hiệu Quả
Đăng ký FWork để giải quyết các vấn đề quản trị và vận hành
doanh nghiệp một cách hiệu quả với chi phí hợp lý.
Giải pháp FWORK
Quản Trị Thông Minh,
Vận Hành Hiệu Quả