Quản trị
Tổng quan về xu hướng ứng dụng Microservices
Microservice là một kỹ thuật phát triển phần mềm, một biến thể của kiến trúc hướng dịch vụ cấu trúc một ứng dụng như một tập hợp các dịch vụ được ghép lỏng lẻo. Trong kiến trúc microservice, các dịch vụ được xử lý tốt và các giao thức rất nhẹ
Xem chi tiết
Quản trị
6 xu hướng công nghệ đáng chú ý giúp doanh nghiệp chuyển đổi số nhanh chóng
6 xu hướng công nghệ chủ chốt giúp doanh nghiệp bứt phá và phát triển trong tương lai, bao gồm: tự động hóa thông minh (Hyper-automation), chuỗi khối (Blockchain), trí tuệ nhân tạo (AI), định danh số (Digital ID), mô hình hóa dữ liệu chuyên dùng (Ontologies) và đám mây (Cloud).