Tất cả
Chuyển đổi số ngành Tài nguyên môi trường gắn với phát triển bền vững
September 12, 2021

Hiện nay, vấn đề phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu chung, đồng thời là định hướng chiến lược của các quốc gia trên thế giới trong thời đại cách mạng khoa học – công nghệ 4.0 nhằm đảm bảo giữ gìn môi trường sinh thái cho thế hệ tương lai. Nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội đang đặt gánh nặng lên ngành Tài nguyên môi trường với những vấn đề về cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hiệu. Trước những bất cập còn tồn đọng, ngành Tài nguyên môi trường đã xác định chuyển đổi số chính là giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển bền vững đảm bảo cho cuộc sống sau này.

Chiến lược phát triển bền vững và tác động tới ngành Tài nguyên môi trường

Khác với thời điểm cách mạng công nghiệp đời đầu, hiện nay cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã khiến chúng ta đặt ra mục tiêu tiếp cận những giá trị hoàn thiện hơn trong vấn đề phát triển. Thuật ngữ “phát triển bền vững” được ra đời từ những năm 70 và được chú ý vào những năm 80 của thế kỷ XX. Hiện nay, vấn đề phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu chung cho toàn bộ các quốc gia trên thế giới, đồng thời là định hướng chiến lược của các quốc gia trong thời đại cách mạng khoa học – công nghệ, cũng như trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Trước đây, việc phát triển bằng mọi giá đã khiến con người khai thác tối đa các nguồn tài nguyên thiên nhiên nhằm phục vụ cho các cuộc Cách mạng công nghiệp trong quá khứ. Với thành tựu vượt bậc về kinh tế – công nghệ, việc phát triển như vũ bão của nhân loại đã kéo theo những ảnh hưởng xấu đến con người và môi trường. Tình trạng mất cân bằng, bất bình đẳng xã hội hay cạn kiệt nguồn tài nguyên và môi trường bị tàn phá đang trở nên vô cùng béo động. Để giải quyết điều này, con người không cách nào khác ngoài tìm ra phương án phát triển bền vững cho tương lai.

Những mục tiêu phát triển bền vững tại nước ta chú trọng vào con người và môi trường

Có thể hiểu đơn giản phát triển bền vững là sự kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến thế hệ con cháu. Để làm được điều này, vấn đề mấu chốt mà chúng ta cần chú ý đến chính là Tài nguyên môi trường. Phát triển bền vững về môi trường nhằm duy trì sự đa dạng sinh học, ổn định khí quyển và hệ sinh thái. Bên cạnh đó hạn chế vấn đề ô nhiễm môi trường giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.

Chuyển đổi số mở ra tương lai phát triển bền vững cho ngành Tài nguyên môi trường

Với bài học là những hậu quả nghiêm trọng về môi trường đã xảy ra trong quá khứ, ngành Tài nguyên môi trường hiện nay đã xác định chuyển đổi số chính là giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển bền vững đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Để giải quyết tốt bài toán phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường bền vững, điều cần làm trước tiên là cải tổ trong cách thức quản lý. Chuyển đổi số với mục đích thay đổi tư duy phương thức quản lý sẽ giúp các vấn đề đầu tư, quy hoạch cũng như thẩm định, đánh giá các tác động phát triển của kinh tế xã hội trở nên rõ ràng, thân thiện hơn với môi trường.

Tiếp theo chuyển đổi số ngành Tài nguyên môi trường nhằm hướng đến mục tiêu xác định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp đối với môi trường trong quá trình đầu tư. Khi đầu tư vào một khu vực nhất định, các vấn đề khai thác tài nguyên và tác động môi trường là không tránh khỏi. Ngành Tài nguyên môi trường cần xác định rõ nguồn thải phát sinh cùng các tác động để có thể đánh giá, dự báo, nhận dạng và giám sát ảnh hưởng trong quá trình sản xuất. Trong quá trình giám sát, cần tính toán giải pháp kỹ thuật phòng ngừa sự cố môi trường, biện pháp xử lý cụ thể đối với các loại chất thải, đặc biệt là nước thải, khí thải và chất thải rắn từ các nhà xưởng.

Phát triển bền vững chính là đảm bảo khả năng trọn vẹn của môi trường cho thế hệ tương lai

Về lâu dài, ngành Tài nguyên môi trường mong muốn sử dụng chuyển đổi số để loại bỏ các mô hình phát triển cũ và chuyển sang mô hình phát triển kinh tế mới theo chiều sâu chất lượng. Trong định hướng phát triển, kinh tế số vừa là động lực, vừa là giải pháp đối với ngành tài nguyên, giúp giảm bớt việc sử dụng lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Với bài toán đảm bảo giữ gìn tài nguyên môi trường đồng thời không gây kìm hãm phát triển kinh tế, ngành Tài nguyên môi trường cần phải có những kế hoạch cụ thể giải quyết từng hạng mục còn bất cập hiện tại.

Chuyển đổi số chính là bước tiến quan trọng trong việc phát triển hệ thống dữ liệu quan trắc, dự báo thời tiết, khảo sát thổ nhưỡng và dữ liệu lớn về viễn thám. Đây chính là mục tiêu quan trọng giúp ngành Tài nguyên môi trường đưa ra các giải pháp tốt nhất nhằm ứng phó tình trạng biến đổi khí hậu hiện nay. Với những tác động xấu từ việc phát triển kinh tế, con người đã trực tiếp hủy hoại môi trường tạo ra tình trạng biến đổi khí hậu cực đoan, khó lường. Ngành Tài nguyên Môi trường đang mang trên mình gánh nặng giám sát biến đổi khí hậu, cắt giảm tối đa nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu và đưa ra kế hoạch thích ứng cho người dân.

Các nguồn nhiên liệu không tái tạo cần có thời gian để hồi phục nhằm giữ được cân bằng hệ thống tài nguyên thiên nhiên. Chuyển đổi số được kì vọng sẽ tìm ra giải pháp khai thác, sử dụng các nguồn nhiên liệu vô tận như gió, mặt trời, sóng biển,…. Đây được coi là một phương án phát triển bền vững của ngành Tài nguyên môi trường nhằm giảm thiểu tình trạng khai thác cạn kiệt các nguồn nhiên liệu không tái tạo như hiện nay.

Giải pháp thực hiện chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường

Ngành Tài nguyên môi trường với mục tiêu chuyển đổi số hướng đến quản lý, điều hành trên mô hình công nghệ số và xử lý dữ liệu số áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thực hiện chuyển đổi số ngành giúp tạo thế chủ động, hiệu quả trong các hoạt động chuyên môn như: quản lý, khai thác phù hợp tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường; bảo tồn và phát triển đa dạng sinh học; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường.

Đã đến lúc ngành Tài nguyên môi trường bắt tay với công nghệ để tìm ra giải pháp cho mình

Với chương trình chuyển đổi số tài nguyên và môi trường được Bộ Tài nguyên và môi trường phê duyệt, một loạt các giải pháp thực hiện chuyển đổi số ngành đã được nêu ra và trở thành định hướng cho ngành trong giai đoạn sắp tới. Các giải pháp chuyển đổi số lần lượt thực hiện cho ngành Tài nguyên môi trường bao gồm:

1. Thực hiện chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số cho toàn bộ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức công tác trong lĩnh vực Tài nguyên môi trường và nâng cao nhận thức người dân.

2. Xây dựng cơ chế chính sách, cải cách hành chính thông minh nhằm phục vụ cho công tác chuyển đổi số trong ngành Tài nguyên môi trường.

3. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, trao đổi, chia sẻ và hợp tác thử nghiệm các giải pháp về chuyển đổi số tài nguyên và môi trường.

4. Nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ nhằm phát triển, ứng dụng công nghệ số trong thu nhận dữ liệu quan trắc, giám sát, dự báo, cảnh báo tài nguyên và môi trường.

5. Đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, phát triển nguồn nhân lực nhằm thực hiện tốt chiến lược chuyển đổi số cho ngành Tài nguyên môi trường.

6. Đảm bảo nguồn cung ứng tài chính thực hiện tốt kế hoạch chuyển đổi số ngành Tài nguyên môi trường.

7. Xây dựng kế hoạch chặt chẽ về thực thi và đo lường, giám sát, đánh giá triển khai công tác chuyển đổi số trên toàn ngành.

8. Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện cho các chủ thể đóng góp vào kế hoạch chuyển đổi số tài nguyên và môi trường.

FWork
Cùng chủ đề
Tất cả
Phân biệt bảo mật công nghệ thông tin và an ninh mạng
Trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp, hoạt động bảo mật thông tin và an ninh mạng là một yếu tố quan trọng cần được ưu tiên chú ý hàng đầu. Bảo mật công nghệ thông tin và an ninh mạng có các mục tiêu chung là bảo vệ con người, thiết bị và...Read More
Tất cả
Quản trị nội bộ định hướng doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số
Công tác chuyển đổi số đã tác động đến hoạt động quản trị nội bộ của các doanh nghiệp theo một phương thức mới. Để định hướng được doanh nghiệp bước vào và vượt qua giai đoạn chuyển đổi số, nhiều khía cạnh trong hoạt động quản trị nội bộ sẽ cần phải thay đổi....Read More
Tất cả
Thu hút khách hàng cho doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng 4.0
Chuyển đổi số tác động đến mọi mặt của xã hội và yếu tố khách hàng cũng không ngoại lệ. Để thu hút khách hàng cho doanh nghiệp của mình, điều quan trọng nhất một doanh nghiệp cần phải làm chính là am hiểu mọi mặt về khách hàng. Muốn làm được điều này, doanh...Read More