Tất cả
Chuyển đổi số Y tế không còn là tầm nhìn xa vời
August 30, 2021

Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe. Hoạt động chuyển đổi số của ngành Y tế không chỉ tác động đến quy trình quản lý mà còn đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Bằng những nỗ lực cụ thể, ngành y tế đã đạt được những thành tựu quý giá tạo tiền đề hướng tới mục đích chuyển đổi số toàn diện trong tương lai không xa.

Tầm quan trọng của chuyển đổi số Y tế trong bối cảnh hiện nay

Trải qua quãng thời gian dài tập trung phát triển kinh tế, những năm qua Việt Nam đã đạt được một số thành tựu nhất định giúp nâng cao đời sống chung của nhân dân. Sự phát triển và tiến bộ mạnh mẽ trong mọi lĩnh vực đã thúc đẩy con người quan tâm đến các vấn đề về an sinh xã hội nhiều hơn. Trong đó ngành Y tế được coi là mục tiêu chú ý hàng đầu trước bối cảnh đại dịch COVID 19 kéo dài và khó lường như hiện nay.

Hai năm qua, chúng ta đã chứng kiến hoạt động của ngành Y tế trở nên khác biệt rất nhiều so với thời gian trước đây. Những yêu cầu cấp thiết, những vấn đề hỏa tốc được đặt ra đã khiến ngành Y tế buộc phải xác định phương hướng phục vụ mới, gắn với yêu cầu chung về chuyển đổi số. Cuộc khủng hoảng Covid 19 đã khẳng định rõ ràng hơn tầm quan trọng của chuyển đổi số y tế trong bối cảnh hiện nay. Nếu vẫn duy trì phương thức vận hành cũ mà không thực hiện chuyển đổi số, ngành y tế khó có khả năng kiểm soát tình trạng quá tải do Covid 19 gây nên.

Chuyển đổi số là yêu cầu bắt buộc đối với ngành y tế trước khủng hoảng

Bám sát với công tác chung về chuyển đổi số, chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe. Việc áp dụng công nghệ số vào quản lý y tế và hoạt động khám chữa bệnh sẽ mang đến trải nghiệm và hiệu quả tốt hơn đối với người bệnh. Đây chính là mong muốn lớn nhất của người dân và cũng là mục tiêu quan trọng mà ngành Y tế cần phấn đấu thực hiện.

Những tác động của quá trình chuyển đổi số đến ngành Y tế

Nếu chuyển đổi số nói chung là quá trình thay đổi toàn diện và tổng thể thì chuyển đổi số trong ngành Y tế cũng như vậy. Hoạt động chuyển đổi số của ngành Y tế không chỉ tác động đến quy trình quản lý mà còn đảm bảo nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho người dân. Những tác động của công tác chuyển đổi số dẫn đến thay đổi tích cực hoạt động trong ngành y tế được xác định theo ba yếu tố sau:

Thứ nhất, tác động đến cách thức lãnh đạo, quản lý, chỉ đạo điều hành trong nội bộ của các cơ quan, đơn vị trong ngành y tế, hướng đến cách thức lãnh đạo, quản lý công việc và ra quyết định chính xác, kịp thời, hiệu quả dựa trên nền tảng công nghệ số.

Chuyển đổi số tác động trực tiếp đến mọi mặt của ngành y tế

Thứ hai, tác động trực tiếp đến việc cung cấp và tiếp cận dịch vụ y tế từ phương thức truyền thống sang phương thức dựa trên nền tảng công nghệ số, góp phần đẩy mạnh việc cung cấp và tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, kịp thời, mọi lúc, mọi nơi.

Thứ ba, tác động tới cách thức làm việc, giao tiếp của đội ngũ cán bộ, thầy thuốc và người lao động trong ngành y tế, chuyển đổi phương thức làm việc từ môi trường truyền thống sang môi trường số, hình thành “người thầy thuốc số”.

Nỗ lực chuyển đổi số của ngành Y tế những năm qua

1. Về nhận thức, thể chế, môi trường pháp lý triển khai công nghệ thông tin.

Những năm qua Bộ Y tế đã không ngừng nỗ lực xây dựng nhận thức, thể chế và môi trường pháp lý rõ ràng cho việc phát triển công nghệ thông tin trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe người dân. Điển hình là hoạt động ban hành Khung kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ Y tế với 2 phiên bản nhằm tăng cường khả năng kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ sử dụng thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin đồng bộ giúp tăng cường chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, triển khai thành công và có hiệu quả nhiều dịch vụ công trực tuyến.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản chỉ đạo làm cơ sở cho chuyển đổi số y tế. Ngành y tế nói chung cũng đang tập trung thực hiện 3 chương trình y tế điện tử bao gồm: “Xây dựng cơ sở hạ tầng, triển khai thống kê y tế điện tử để hình thành Trung tâm dữ liệu quốc gia về y tế. Thực hiện hồ sơ sức khỏe điện tử, bệnh án điện tử và phần mềm quản lý trạm y tế xã, phường, thị trấn theo tiêu chuẩn. Xây dựng và vận hành hệ thống dịch vụ công trực tuyến một cửa của Bộ Y tế kết nối một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.”

2. Về hạ tầng, nền tảng kỹ thuật công nghệ thông tin.

Cơ quan đầu ngành trong lĩnh vực là Bộ Y tế đã bước đầu xây dựng trung tâm dữ liệu y tế riêng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho việc lưu trữ, quản lý, khai thác dữ liệu tập trung. Hiện nay, Trung tâm dữ liệu của Bộ Y tế đã bảo đảm hạ tầng cho hệ thống dịch vụ công trực tuyến, thống kê y tế điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử,  nền tảng tích hợp dữ liệu của Bộ Y tế, hệ thống thư điện tử, hệ thống quản lý văn bản điều hành điện tử và nhiều hệ thống quan trọng khác của ngành y tế.

Ngành Y tế đã phổ cập nhiều văn bản quan trọng trên hệ thống điện tử chuyên ngành

Không chỉ có cơ quan quản lý đầu ngành, các bệnh viện và các cơ quan y tế địa phương cũng đang từng bước xây dựng ngành y tế đổi mới. Tại các địa phương và đơn vị, nhiều bệnh viện đã có hạ tầng kỹ thuật hiện đại, đáp ứng nhu cầu quản lý, lưu trữ dữ liệu của đơn vị, sử dụng bệnh án điện tử thay cho bệnh án giấy, hướng tới mục đích phục vụ người dân hiện đại hơn.

3. Về triển khai Chính phủ điện tử

Bộ Y tế đã triển khai hệ thống quản lý văn bản điều hành, hệ thống thư điện tử trong cơ quan nhà nước; 100% hoạt động quản lý văn bản điều hành, thư điện tử đã thực hiện trên môi trường mạng. Trang web Cổng dịch vụ công Bộ Y tế cũng đã được triển khai vào năm 2009, đây là kênh chính thống của Bộ Y tế để người dân và doanh nghiệp tra cứu các thông tin liên quan đến ngành y tế.

Ngành Y tế đang dần trở nên hiện đại và hữu ích hơn thông qua chuyển đổi số

Thông qua Cổng công khai Y tế người dân thực hiện quyền được biết và giám sát các dịch vụ mà ngành Y tế cung cấp. Việc công khai giá các thiết bị y tế cũng như cấu hình thiết bị y tế, tiến tới công khai giá trúng thầu của các gói thầu thiết bị y tế trên Cổng thông tin sẽ giúp cho các cơ sở y tế có nhu cầu mua sắm thiết bị y tế tham khảo, lập dự toán nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng trong việc mua sắm, đấu thầu trang thiết bị y tế.

4. Về ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành y tế

Trong thời gian qua, Ngành y tế đã đẩy mạnh và có bước phát triển đột phá trong ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận các công nghệ số và đạt được một số kết quả nổi bật. Các bệnh viện đã chủ động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám chữa bệnh. Ngành Y tế đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã triển khai thành công 99,5% số lượng cơ sở khám chữa bệnh kết nối liên thông với cơ quan Bảo hiểm xã hội.

Trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại chính là ưu điểm mạnh mẽ ngành y tế đạt được

Không chỉ vậy, ngành y tế đang xây dựng hệ thống tư vấn khám, chữa bệnh từ xa, triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo, ứng dụng rô-bốt trong y tế. Ngành đã thí điểm đưa ứng dụng “điện toán biết nhận thức” hỗ trợ điều trị ung thư tại một số bệnh viện. Điều này tạo tiền đề cho việc triển khai xây dựng hồ sơ sức khỏe điện tử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại các y tế cơ sở, xây dựng phần mềm quản lý trạm y tế xã thống nhất.

Ngành y tế cũng đã tổ chức triển khai hệ thống thống kê y tế điện tử trên toàn quốc cũng như ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua. Hành động triển khai nhiều hệ thống thông tin lớn và nhiều ứng dụng thiết thực của ngành Y tế nhằm mục đích chuyển đổi số toàn diện ngành y tế trong tương lai không xa.

Ngọc Hương

FWork
Cùng chủ đề
Tất cả
Phân biệt bảo mật công nghệ thông tin và an ninh mạng
Trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp, hoạt động bảo mật thông tin và an ninh mạng là một yếu tố quan trọng cần được ưu tiên chú ý hàng đầu. Bảo mật công nghệ thông tin và an ninh mạng có các mục tiêu chung là bảo vệ con người, thiết bị và...Read More
Tất cả
Quản trị nội bộ định hướng doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số
Công tác chuyển đổi số đã tác động đến hoạt động quản trị nội bộ của các doanh nghiệp theo một phương thức mới. Để định hướng được doanh nghiệp bước vào và vượt qua giai đoạn chuyển đổi số, nhiều khía cạnh trong hoạt động quản trị nội bộ sẽ cần phải thay đổi....Read More
Tất cả
Thu hút khách hàng cho doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng 4.0
Chuyển đổi số tác động đến mọi mặt của xã hội và yếu tố khách hàng cũng không ngoại lệ. Để thu hút khách hàng cho doanh nghiệp của mình, điều quan trọng nhất một doanh nghiệp cần phải làm chính là am hiểu mọi mặt về khách hàng. Muốn làm được điều này, doanh...Read More