Liên hệ FPT Telecom International
Công ty TNHH MTV
Viễn thông Quốc Tế FPT (FTI)
TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận,
KCX Tân Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7300 2222 (Ext: 8932)
TP. Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh,
Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 024 7300 2222 (Ext: 3401)
Công ty TNHH MTV
Viễn thông Quốc Tế FPT (FTI)
TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Tòa nhà FPT, Lô L.29B-31B-33B đường Tân Thuận,
KCX Tân Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
Hotline: 024 7300 2222 (Ext: 8932)
TP. Hà Nội
Địa chỉ: Tầng 12A, Tòa nhà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh,
Đống Đa, Hà Nội
Hotline: 024 7300 2222 (Ext: 3401)