Tất cả
Ngành giáo dục chủ động chuyển đổi số vượt qua thách thức
September 2, 2021

Được Chính phủ xác định là một trong tám ngành nghề trọng điểm cần chú ý xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, ngành giáo dục đã và đang chủ động thực hiện chuyển đổi số nhằm vượt qua giai đoạn thách thức lớn hiện nay. Chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và giảng dạy là hai nội dung mấu chốt được thúc đẩy thực hiện trên toàn ngành. Trong bối cảnh hiện tại, chuyển đối số không chỉ là định hướng lâu dài của ngành giáo dục mà còn là giải pháp hiện tại nhằm đảm bảo hoạt động giáo dục được duy trì tốt trong dịch bệnh.

Chuyển đổi số – giải pháp bắt buộc của ngành giáo dục

Giáo dục là ngành nghề mang tính chất đặc thù, đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư tương lai cho đất nước. Ngành giáo dục được Chính phủ xác định là một trong tám ngành nghề trọng điểm cần chú ý xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số. Để phục vụ cho tiến trình chuyển đổi số giáo dục, một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành và phổ biến đến các cơ sở giáo dục. Công tác chuyển đổi số giáo dục đã được quan tâm chú ý và bước đầu thực hiện trên cả nước.

Ngoài yêu cầu từ chính sách chung, việc chuyển đổi số còn mang tính chất chủ động của các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo hoạt động trong giai đoạn này. Thời điểm bùng phát dịch Covid-19, nhằm đảm bảo thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội, nhiều trường học đã buộc phải đóng cửa và tạm dừng các lớp học. Trong giai đoạn khó khăn này, bài toán giải quyết vấn đề học tập và đảm bảo an toàn sức khỏe cho người học, người dạy đã được đặt ra. Khi đó nhu cầu chuyển đổi số đã trở nên vô cùng bức thiết đối với toàn bộ hệ thống giáo dục.

Việc dạy học trực tuyến đã trở nên phổ biến hơn so với hình thức truyền thống

Với phương châm “tạm dừng đến trường, không ngừng học”, cho đến nay 80% trường phổ thông, 240 cơ sở đào tạo đã tổ chức dạy-học trực tuyến; trong đó có 79 cơ sở tổ chức quản lý dạy học hoàn toàn qua mạng. Với sự linh hoạt ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tư duy và hành động chuyển đổi số, ngành giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020 đồng thời đảm bảo sức khỏe cho người học, người dạy.

Tác động của chuyển đổi số đến ngành giáo dục

Chuyển đổi số giáo dục là một quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện mọi hoạt động chuyên môn trong ngành giáo dục. Có nhiều vấn đề cần chuyển đổi số, tuy nhiên ngành giáo dục đã xác định hai nội dung chủ đạo là: Chuyển đổi số trong quản lý giáo dục và chuyển đổi số trong giảng dạy, học, kiểm tra, đánh giá, nghiên cứu khoa học. Vì vậy những ảnh hưởng của chuyển đổi số sẽ tập trung tác động đến hai vấn đề là quản lý và giảng dạy.

Trong quản lý giáo dục, công tác chuyển đổi số sẽ tiến hành đổi mới hệ thống quản lý giáo dục truyền thống trước đây theo phương thức mới hiện đại hơn. Sử dụng những thành tựu của chuyển đổi số để thay đổi tư duy và hoạt động quản lý giáo dục chính là tác động trọng tâm hiện nay. Hoạt động này bao gồm số hóa thông tin quản lý, tạo ra những hệ thống cơ sở dữ liệu lớn liên thông, triển khai các dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng các Công nghệ 4.0 (AI, blockchain, phân tích dữ liệu, ..) để quản lý, điều hành, dự báo, hỗ trợ ra quyết định trong ngành giáo dục đào tạo một cách nhanh chóng, chính xác.

Hoạt động quản lý giáo dục cũng là một yếu tố quan trọng của chuyển đổi số giáo dục

Bên cạnh quản lý giáo dục, hoạt động giảng dạy cũng là mục tiêu tác động hàng đầu của chuyển đổi số. Nếu như trước đây việc dạy học được tổ chức tập trung tại các lớp học trong trường thì giờ đây hoạt động này đã thay đổi theo xu hướng mới là đào tạo online. Hoạt động giảng dạy, kiểm tra, đánh giá đang được thực hiện thông qua các thiết bị công nghệ. Bên cạnh đó, chuyển đổi số còn tác động đến giảng dạy thông qua các hoạt động như: số hóa học liệu (sách giáo khoa điện tử, bài giảng điện tử, kho bài giảng e-learning, ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm), thư viện số, phòng thí nghiệm ảo, triển khai hệ thống đào tạo trực tuyến, xây dựng các trường đại học ảo (cyber university).

Ngành giáo dục chủ động chuyển đổi số ứng phó dịch bệnh

Để thực hiện công tác chuyển đổi số toàn hệ thống, ngành giáo dục đã có hoạt động xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nhằm triển khai hoạt động giáo dục theo tầm nhìn mới. Bộ Giáo dục đã phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy – học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

Trong đề án chỉ rõ mục tiêu toàn ngành là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đẩy mạnh triển khai chính phủ điện tử, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở trung ương và các địa phương. Đổi mới nội dung, phương pháp dạy – học, kiểm tra, đánh giá và nghiên cứu khoa học và công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục đào tạo trong hệ thống giáo dục quốc dân góp phần hiện đại hóa và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn là công tác quan trọng trong tiến trình chuyển đổi số giáo dục

Ngành giáo dục cũng đã chú trọng xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành. Lần đầu tiên, xây dựng cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông được triển khai tại 63/63 tỉnh thành. Với 710 phòng giáo dục đào tạo, thu thập được 22 triệu hồ sơ học sinh, 1,5 triệu hồ sơ giáo viên, nhân viên và cán bộ quản lý từ 53.000 trường học và thông tin về cơ sở vật chất trường học. Hệ thống thống kê về giáo dục đại học được triển khai đến nay đã thu thập được khoảng 1,3 triệu hồ sơ sinh viên, 94.000 hồ sơ giảng viên từ 247 trường đại học, học viên, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm.

Chuyển đổi số trong giáo dục không chỉ là định hướng lâu dài mà còn là giải pháp hiện tại nhằm đảm bảo chủ động ứng phó với dịch bệnh. Đây được coi là giải pháp mang lại nhiều ưu điểm như: tạo tâm lý chủ động cho người học, phá bỏ giới hạn tiếp cận tài liệu, tiết kiệm chi phí học tập và nâng cao chất lượng giáo dục. Với hình thức học tập trực tuyến, nhà trường vẫn tiếp tục thực hiện giảng dạy với học sinh mà không bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy là phương pháp giảng dạy mới nhưng hoạt động dạy học online đã và đang làm tốt nhiệm vụ phổ cập giáo dục cho toàn bộ học sinh trên cả nước, đồng thời chứng minh được những hiệu quả nhất định đối với ngành giáo dục.

Ngọc Hương

FWork
Cùng chủ đề
Tất cả
Phân biệt bảo mật công nghệ thông tin và an ninh mạng
Trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp, hoạt động bảo mật thông tin và an ninh mạng là một yếu tố quan trọng cần được ưu tiên chú ý hàng đầu. Bảo mật công nghệ thông tin và an ninh mạng có các mục tiêu chung là bảo vệ con người, thiết bị và...Read More
Tất cả
Quản trị nội bộ định hướng doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số
Công tác chuyển đổi số đã tác động đến hoạt động quản trị nội bộ của các doanh nghiệp theo một phương thức mới. Để định hướng được doanh nghiệp bước vào và vượt qua giai đoạn chuyển đổi số, nhiều khía cạnh trong hoạt động quản trị nội bộ sẽ cần phải thay đổi....Read More
Tất cả
Thu hút khách hàng cho doanh nghiệp trong thời kỳ cách mạng 4.0
Chuyển đổi số tác động đến mọi mặt của xã hội và yếu tố khách hàng cũng không ngoại lệ. Để thu hút khách hàng cho doanh nghiệp của mình, điều quan trọng nhất một doanh nghiệp cần phải làm chính là am hiểu mọi mặt về khách hàng. Muốn làm được điều này, doanh...Read More