Điều khoản và điều kiện
Trang này (cùng với các tài liệu được đề cập trong đó) cho quý khách biết các điều khoản và điều kiện để chúng tôi cung cấp sản phẩm cho quý khách. Khi quý khách sử dụng website, ứng dụng hoặc các dịch vụ của chúng tôi, quý khách đã đồng ý cho phép chúng tôi được thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của quy khách như được mô tả trong các điều khoản dưới đây. Hãy chắc chắn rằng quý khách đã đọc và hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Quý khách không được phép sao chép, sửa đổi một phần hoặc toàn bộ ứng dụng cũng như nhãn hiệu của chúng tôi dưới bất kỳ hình thức nào. Quý khách không được phép trích xuất mã nguồn của ứng dụng, không nên cố gắng phiên dịch ứng dụng sang các ngôn ngữ khác hoặc tạo ra các phiên bản phái sinh của ứng dụng. Bản thân ứng dụng cùng với tất cả các nhãn hiệu thương mại, bản quyền, quyền cơ sở dữ liệu và các quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến nó thuộc về sở hữu của FPT Telecom International.
FPT Telecom International cam kết đảm bảo cho ứng dụng sẽ hoạt động hữu ích và hiệu quả nhất có thể. Vì lý do đó, chúng tôi có quyền tạo ra các thay đổi trên ứng dụng hoặc tính phí cho các dịch vụ của ứng dụng tại bất cứ thời điểm nào với bất kỳ lý do nào. Chúng tôi sẽ không bao giờ tính phí ứng dụng hoặc dịch vụ của ứng dụng mà không nói rõ cho quý khách biết chính xác những gì quý khách cần biết.
FPTWork có toàn quyền lưu trữ và xử lý dữ liệu cá nhân mà quý khách đã cung cấp cho chúng tôi để truy cập và sử dụng dịch vụ. Quý khách có trách nhiệm giữ thông tin bảo mật và truy cập vào ứng dụng theo phương thức an toàn. Chúng tôi khuyên quý khách không nên bẻ khóa hoặc can thiệp trái phép vào hệ điều hành của điện thoại, đây là quá trình loại bỏ các hạn chế và giới hạn phần mềm được áp đặt bởi hệ điều hành chính thức của thiết bị. Nó có thể khiến thiết bị của quý khách bị tấn công bởi các phần mềm độc hại / vi rút / chương trình do thám làm tổn hại đến các tính năng bảo mật của điện thoại và điều đó có thể dẫn đến việc ứng dụng FPTWork hoạt động không theo đúng chức năng của nhà sản xuất.
Quý khách nên lưu ý về một số điều mà FPT Telecom International sẽ không chịu trách nhiệm nếu như điều đó xảy ra. Một số chức năng sẽ yêu cầu ứng dụng phải sử dụng kết nối internet, có thể là Wi-Fi hoặc mạng dữ liệu di động được cung cấp bởi nhà mạng di động. FPT Telecom International không chịu trách nhiệm cho việc ứng dụng không hoạt động theo đúng chức năng nếu như quý khách không có quyền truy cập Wi-Fi hoặc không có đủ dung lượng để sử dụng mạng dữ liệu đi động.
Nếu quý khách sử dụng FPTWork bên ngoài khu vực có Wi-Fi, quý khách nên nhớ rằng các điều khoản trong thỏa thuận với nhà mạng di động của quý khách sẽ vẫn được áp dụng. Do đó, nhà mạng di động của quý khách sẽ có thể tính phí sử dụng dữ liệu di động trong suốt thời gian kết nối trong khi truy cập ứng dụng, cũng như các chi phí từ các bên thứ ba nếu có. Khi sử dụng ứng dụng, quý khách sẽ có trách nhiệm chi trả cho tất cả các khoản phí phát sinh, bao gồm cả phí chuyển vùng dữ liệu nếu quý khách sử dụng ứng dụng bên ngoài lãnh thổ quốc gia mà không tắt tính năng chuyển vùng dữ liệu. Nếu quý khách không phải là người trả hóa đơn cho thiết bị mà quý khách đang sử dụng ứng dụng, xin lưu ý rằng chúng tôi cho rằng quý khách đã nhận được sự cho phép của người trả hóa đơn khi sử dụng ứng dụng.
Đồng thời, FPT Telecom International sẽ không chịu trách nhiệm về cách quý khách sử dụng ứng dụng, tức là quý khách cần đảm bảo rằng thiết bị của quý khách luôn ở trong trạng thái tốt nhất để sử dụng ứng dụng. FPT Telecom International sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ hình thức sử dụng ứng dụng nào trên thiết bị không đáp ứng đủ các yêu cầu cần thiết để ứng dụng có thể hoạt động đúng với các chức năng của nhà sản xuất.
Đối với trách nhiệm của FPT Telecom International khi quý khách sử dụng dịch vụ FPTWork, mặc dù chúng tôi luôn nỗ lực để đảm bảo rằng hệ thống luôn được cập nhật và nâng cấp, chúng tôi tin tưởng vào bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi chúng tôi có thể cung cấp thông tin cho quý khách. FPT Telecom International không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất trực tiếp hay gián tiếp nào khi quý khách truy cập vào chức năng này của ứng dụng.
Các yêu cầu đối với hệ thống (cũng như bất kỳ hệ thống nào mà chúng tôi có thể mở rộng để nâng cao tính khả dụng của ứng dụng) có thể thay đổi và quý khách sẽ cần phải tải xuống các bản cập nhật nếu quý khách muốn sử dụng ứng dụng một cách tối ưu. FPT Telecom International không đảm bảo các phiên bản cập nhật của ứng dụng sẽ luôn tương thích với hệ điều hành trên thiết bị của quý khách. Chúng tôi cũng có thể ngừng cung cấp ứng dụng hoặc chấm dứt việc sử dụng ứng dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo tới quý khách. Trừ khi có thỏa thuận riêng, tại bất cứ thời điểm nào khi chấm dứt dịch vụ, (a) các quyền và giấy phép được cấp cho quý khách trong các điều khoản này sẽ kết thúc; (b) quý khách phải ngừng sử dụng ứng dụng và (nếu cần) xóa nó khỏi thiết bị của quý khách.
Chính sách bảo mật
FPTWork là sản phẩm dịch vụ được xây dựng bởi FPT Telecom International (FTI) với nguyên tắc đề cao sự riêng tư và bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng. FTI cam kết bảo vệ riêng tư của khách hàng bằng hết khả năng của mình. Khi đồng ý sử dụng dịch vụ của FTI , điều đó đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với tất cả các điều khoản mà chúng tôi nếu ra trong Chính sách bảo mật dưới đây. FTI có quyền chỉnh sửa chính sách bảo mật bất cứ lúc nào, mọi thay đổi sẽ được thông báo và cập nhật trên website của FPTWork.
Mục đích thu thập thông tin:
FPTWork thu thập thông tin khách hàng nhằm mang lại trải nghiệm tốt hơn cho chính người sử dụng và không phục vụ bất kỳ mục đích thương mại nào. FPTWork chỉ sử dụng nguồn thông tin thu thập được vào các mục đích sau:
Các thông tin mà FPTWork thu thập:
Các bên cung cấp dịch vụ:
Chúng tôi có quyền liên kết với bên thứ ba trong việc cung cấp sản phẩm đến tay quý khách vì những lý do sau:
Chúng tôi muốn thông báo cho quý khách rằng các bên thứ ba này có quyền truy cập thông tin cá nhân mà quý khách đã cung cấp trước đó để thực hiện các nhiệm vụ thay mặt chúng tôi. Tuy nhiên, bên thứ ba cũng có nghĩa vụ bảo mật và không tiết lộ thông tin của khách hàng cho bất kỳ mục đích nào khác.
Bảo mật thông tin cá nhân:
FPTWork đề cao việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng bằng cách tuân thủ các nguyên tắc sau:
- Không được phép tiết lộ dữ liệu riêng của khách hàng ngoại trừ theo yêu cầu của Pháp luật. Dữ liệu có thể được sử dụng cho mục đích thống kê, hỗ trợ khách hàng.
- Có trách nhiệm bảo đảm bí mật Nội dung của Khách hàng. Chúng tôi có thể thông báo cho Khách hàng về quyền, trách nhiệm và các rủi ro khi lưu trữ, trao đổi và chia sẻ thông tin trên mạng.
- Dữ liệu khách hàng được sao lưu hàng ngày.
- Hoàn thiện các tính năng trong quá trình sử dụng dịch vụ.
- Có trách nhiệm hỗ trợ tài khoản đặc quyền của chủ tài khoản trong quá trình sử dụng FPTWork. Nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng các trường hợp phát sinh trong quá trình sử dụng FPTWork, tuy nhiên chúng tôi chỉ hỗ trợ, nhận và giải quyết đối với tài khoản đăng ký đầy đủ thông tin, trung thực và chính xác; đồng thời khách hàng sử dụng các phiên bản có tính phí và thanh toán theo đúng thỏa thuận. Tất cả các công việc này được thực hiện trong giờ làm việc.
- Có trách nhiệm khắc phục sự cố hệ thống.
- Chịu trách nhiệm đảm bảo điều kiện kỹ thuật để khách hàng có thể sử dụng được dịch vụ phần mềm ngoại trừ thời gian bảo trì, nâng cấp, khắc phục sự cố cho hệ thống.
Thay đổi chính sách bảo mật
Chính sách bảo mật có thể được thay đổi qua nhiều lần. Để phù hợp với các nhu cầu của FPTWork cũng như các phản hồi từ khách hàng. Khi cập nhật nội dụng chính sách này, chúng tôi sẽ chỉnh sửa lại thời gian “Cập nhật lần cuối” ở phía dưới ngay tại mục “Chính sách bảo mật” này.
Nội dung “Chính sách bảo mật” này chỉ áp dụng cho FPTWork, không bao gồm hoặc liên quan các bên thứ ba. Chúng tôi khuyến khích quý khách đọc kỹ các điều khoản trước khi cung cấp thông tin cá nhân cho các bên thứ ba khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào về nội dung và tính pháp lý của trang web thuộc bên thứ ba.
Các điều khoản trong chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 15-06-2020.
Thông tin liên hệ
Nếu có bất kỳ thắc mắc hay đề nghị nào đối với Chính sách của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ email fpt.work@fpt.com.vn