Tính năng nổi bật của Approval
01     Management
Quản lý đề xuất và tương tác
Approval là công cụ mạnh mẽ để quản lý tập trung các đề xuất và phê duyệt trong nội bộ tổ chức.

Tất cả các đề xuất với trạng thái phê duyệt khác nhau được nhóm lại và quản lý trên từng tác vụ riêng biệt.

Bên cạnh đó, người dùng có thể trực tiếp tương tác với nhau thông qua tính năng bình luận ngay trên đề xuất để trao đổi thông tin.
02     Process
Quy trình phê duyệt linh hoạt
Ứng dụng Approval hỗ trợ 2 quy trình phê duyệt: Cơ bản và Nâng cao.

Đối với quy trình phê duyệt nâng cao, người dùng có thể tạo các quy trình một cách linh hoạt với nhiều luồng duyệt và người duyệt , đáp ứng nhu cầu phê duyệt những đề xuất có tính chất phức tạp. Ứng dụng không giới hạn các quy trình được tạo.
03     Design form
Tính năng tạo mẫu mạnh mẽ,
đáp ứng theo đặc thù riêng
Approval có sẵn các mẫu đơn từ, đề xuất dùng cho nhiều loại công việc khác nhau.

Với mỗi mẫu đơn, người dùng có thể sử dụng ngay hoặc chỉnh sửa theo nhu cầu.

Ngoài ra, hệ thống cho phép người dùng tự tạo các mẫu đơn theo mục đích công việc với các trường thông tin và dữ liệu đa dạng, hỗ trợ mạnh mẽ cho các loại nghiệp vụ riêng biệt.
04     Notification Scenario
Kịch bản thông báo theo nhu cầu
Phần mềm Approval tối ưu hóa những tính năng cho phép người dùng tự do tùy biến, đặc biệt là kịch bản thông báo.

Các kịch bản thông báo do chính người dùng tạo sẽ hỗ trợ cài đặt nhận thông báo trên từng hành động trên hệ thống, dựa trên nhu cầu thực tế của mỗi đối tượng người dùng, tránh việc loãng thông tin và giúp người dùng tập trung hơn vào thông tin đang quan tâm.