Tính năng nổi bật của Booking
01     Management
Quản lý đề xuất và tương tác
Quản lý tất cả những booking đã tạo, booking cần phê duyệt, theo dõi trạng thái phê duyệt của booking đã gửi đi.
02     Resource
Khởi tạo và quản lý tài nguyên
Tất cả tài nguyên của doanh nghiệp được hệ thống và quy hoạch một cách chi tiết, rõ ràng, phân loại theo từng nhóm để người dùng có thể dễ dàng truy cập sử dụng.
03     Notification Scenario
Thiết lập thông báo
Tùy chỉnh kịch bản thông báo theo nhu cầu sử dụng và nhận thông tin, thiết lập trên từng thao tác cụ thể để tập trung hơn vào thông tin cần quan tâm.