Tính năng nổi bật của Work
01     Management
Quản lý công việc thông minh
Dễ dàng khởi tạo công, chỉnh sửa công việc một cách nhanh chóng. Theo dõi kế hoạch làm việc theo từng nhóm công việc được phân bổ tập trung.
Theo dõi công việc theo lịch
Theo dõi công việc theo Kanbal
Theo dõi công việc theo Ganttchart
02     Form & Process
Thiết lập linh hoạt, dễ dàng tạo mới quy trình
  • Hệ thống cho phép người dùng tự tạo các form công việc với đa dạng dữ liệu đầu vào và thông tin nhập.

  • Quy trình thực hiện công việc được tự do tùy biến theo đặc thù từng loại công việc.

  • Tùy chỉnh kịch bản thông báo để tập trung nhận thông tin đang quan tâm, khắc phục tình trạng nhiễu thông tin.
03     Report
Báo cáo đa dạng và chính xác
  • Theo dõi tiến độ công việc ngay trên thiết bị di động mọi lúc mọi nơi.

  • Số liệu thống kê chính xác trên từng đối tượng lựa chọn theo thời gian thực.

  • Ra quyết định nhanh chóng hơn nhờ số liệu thống kê chính xác và các biểu đồ báo cáo đa dạng.