Tag:
cách mạng công nghệ số
Tất cả
Tác động của chuyển đổi số đến con người trong thời đại 4.0
Chuyển đổi số xã hội với tiêu chí lấy người dân là trung tâm là hoạt động hướng tới khai thác tối đa nguồn lực đang bị bỏ quên trong xã hội. Trực tiếp thay đổi cuộc sống hàng ngày của mỗi người, chuyển đổi số sẽ hình thành nên trạng thái quản lý xã...Read More
Tất cả
Công tác chuyển đổi số những ngành nghề cơ bản hiện nay
Nếu lĩnh vực công nghệ và hoạt động sản xuất công nghiệp là những ngành kinh tế trọng điểm cần tiên phong dẫn đường trong cách mạng chuyển đổi số, thì những ngành nghề khác cũng cần chú ý tiếp cận để sớm thực hiện công tác chuyển đổi số. Cụ thể những ngành nghề...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số là Cách mạng tiến hóa toàn cầu
Những cuộc cách mạng trong lịch sử tạo ra những làn sóng khủng hoảng trên toàn cầu đã mang đến sự thay đổi diện mạo không ngừng nghỉ cho nền kinh tế thế giới. Cách mạng 4.0 hiện nay với sự phát triển vượt bậc về công nghệ thông tin đã khiến các doanh nghiệp...Read More
Năng suất
Những nhầm lần cơ bản của doanh nghiệp về chuyển đổi số
Cuộc Cách mạng chuyển đổi số đang trở thành xu thế và lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những băn khoăn trăn trở về chuyển đổi số, về công nghệ và về nguồn lực đang đè nặng lên vai trò trách nhiệm của người lãnh đạo các doanh nghiệp. Yếu tố đầu tiên...Read More
Năng suất
Đừng để quản lý công việc trở thành thách thức của doanh nghiệp
Xã hội ngày càng phát triển cùng sự bùng nổ của công nghệ thông tin đã mở rộng nhiều cơ hội công việc mới cho người lao động. Tuy nhiên, đi kèm với những cơ hội cũng chính là những thách thức không nhỏ đến từ khối lượng công việc đồ sộ. Làm thế nào...Read More
Tất cả
Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ trong cuộc Cách mạng công nghệ số
Nhận thức đúng đắn về chuyển đổi số, Việt Nam đã xây dựng hành lang pháp lý và bước đầu kiến tạo nền móng cho quá trình chuyển mình mạnh mẽ này. Quyết tâm không thụt lùi công nghệ, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra mục tiêu chuyển đổi số toàn diện, xây dựng...Read More