Tag:
chuyển đổi mô hình kinh doanh
Tất cả
Những thay đổi trong kinh doanh do sự phát triển của kinh tế số
Kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Sự phát triển của kinh tế số đã đem đến những đóng góp không nhỏ cho khả năng hội nhập của các doanh nghiệp Việt...Read More
Quản trị
4 hình thức của chuyển đổi số
Chuyển đổi số không chỉ đơn giản bắt đầu từ việc chuyển đổi văn hóa hay quy trình của doanh nghiệp mà nó có thể đến từ nhiều hình thức khác nhau, đó là quy trình kinh doanh, mô hình kinh doanh, lĩnh vực sản xuất và văn hóa / tổ chức doanh nghiệp