Tag:
chuyển đổi số công nghiệp
Tất cả
Chuyển đổi số – vấn đề quan trọng của ngành công nghiệp sản xuất
Trong cuộc chiến cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất chính là ngành công nghiệp sản xuất. Những cơ hội và thách thức trong yêu cầu về chuyển đổi số đang trở thành vấn đề chủ đạo của ngành công nghiệp sản xuất trong thời điểm hiện tại. Mục...Read More