Tag:
chuyển đổi số ngân hàng
Tất cả
Chuyển đổi số – hướng đi chiến lược ngành tài chính ngân hàng
Hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam. Xây dựng hướng đi chiến lược cho ngành Tài chính – Ngân hàng theo xu hướng chuyển đổi số là...Read More