Tag:
chuyển đổi số ngành nghề
Tất cả
Chuyển đổi số – vấn đề quan trọng của ngành công nghiệp sản xuất
Trong cuộc chiến cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất chính là ngành công nghiệp sản xuất. Những cơ hội và thách thức trong yêu cầu về chuyển đổi số đang trở thành vấn đề chủ đạo của ngành công nghiệp sản xuất trong thời điểm hiện tại. Mục...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số ngành Tài nguyên môi trường gắn với phát triển bền vững
Hiện nay, vấn đề phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu chung, đồng thời là định hướng chiến lược của các quốc gia trên thế giới trong thời đại cách mạng khoa học – công nghệ 4.0 nhằm đảm bảo giữ gìn môi trường sinh thái cho thế hệ tương lai. Nhu cầu...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số Giao thông vận tải thúc đẩy mọi ngành nghề
Giao thông vận tải thể hiện tính kết nối của mình với các ngành nghề khác trong chính vai trò vận chuyển của ngành. Với tính chất kết nối vùng miền và ngành nghề, giao thông vận tải là ngành tiên phong về đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực. Chuyển đổi số giao...Read More
Năng suất
Chuyển đổi số Nông nghiệp – giải pháp cho tình trạng nông sản kêu cứu
Suốt thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến người nông dân thường xuyên kêu cứu khi bị thương lái Trung Quốc ép giá nông sản. Dịch bệnh COVID 19 cũng đẩy tình trạng mâu thuẫn cung – cầu trở nên cao trào. Để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản cấp thiết, nhiều...Read More