Tag:
chuyển đổi số
Tất cả
Doanh nghiệp dễ dàng chuyển đổi số với 3 gói hỗ trợ năm 2021
Đứng trước những thách thức trong việc duy trì hoạt động kinh doanh vận hành qua giai đoạn Covid 19, các doanh nghiệp hiểu rõ chuyển đổi số là giải pháp lâu dài và quan trọng. Tuy nhiên để thực hiện được kế hoạch chuyển đổi số, doanh nghiệp trong nước còn gặp nhiều khó...Read More
Tất cả
Quản trị nội bộ định hướng doanh nghiệp trong thời kỳ chuyển đổi số
Công tác chuyển đổi số đã tác động đến hoạt động quản trị nội bộ của các doanh nghiệp theo một phương thức mới. Để định hướng được doanh nghiệp bước vào và vượt qua giai đoạn chuyển đổi số, nhiều khía cạnh trong hoạt động quản trị nội bộ sẽ cần phải thay đổi....Read More
Tất cả
Chuyển đổi số thay đổi kênh phân phối của các doanh nghiệp
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với trọng tâm là quá trình chuyển đổi số đã biến thế giới chuyển đổi phương thức mua hàng truyền thống sang phương thức điện tử. Theo đó, kênh phân phối online cũng ra đời và mang đến nhiều vấn đề cho các nhà sản xuất. Đứng trước sự...Read More
Tất cả
Những thay đổi trong kinh doanh do sự phát triển của kinh tế số
Kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Sự phát triển của kinh tế số đã đem đến những đóng góp không nhỏ cho khả năng hội nhập của các doanh nghiệp Việt...Read More
Tất cả
Những vấn đề quan trọng trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp
Chuyển đổi số là cuộc cải cách lớn cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. Nó mang lại thay đổi lớn, làm gián đoạn hoạt động của nhiều ngành công nghiệp khác nhau và gây ra sự sáng tạo phá hủy giúp một số doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển kỷ lục. Chuyển đổi...Read More
Tất cả
Con người chuẩn bị trước thay đổi của xã hội do chuyển đổi số
Hoạt động chuyển đổi số xã hội sẽ khiến mỗi người dân buộc phải tham gia vào môi trường số. Mỗi người dân sẽ có cả danh tính trong thế giới thật và thế giới ảo, cùng lúc sống trong hai thế giới, cùng hiện diện và có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Vì...Read More
Tất cả
Tác động của chuyển đổi số đến con người trong thời đại 4.0
Chuyển đổi số xã hội với tiêu chí lấy người dân là trung tâm là hoạt động hướng tới khai thác tối đa nguồn lực đang bị bỏ quên trong xã hội. Trực tiếp thay đổi cuộc sống hàng ngày của mỗi người, chuyển đổi số sẽ hình thành nên trạng thái quản lý xã...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số – vấn đề quan trọng của ngành công nghiệp sản xuất
Trong cuộc chiến cách mạng công nghệ 4.0, lĩnh vực chịu tác động mạnh mẽ nhất chính là ngành công nghiệp sản xuất. Những cơ hội và thách thức trong yêu cầu về chuyển đổi số đang trở thành vấn đề chủ đạo của ngành công nghiệp sản xuất trong thời điểm hiện tại. Mục...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số ngành Tài nguyên môi trường gắn với phát triển bền vững
Hiện nay, vấn đề phát triển bền vững đang trở thành mục tiêu chung, đồng thời là định hướng chiến lược của các quốc gia trên thế giới trong thời đại cách mạng khoa học – công nghệ 4.0 nhằm đảm bảo giữ gìn môi trường sinh thái cho thế hệ tương lai. Nhu cầu...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số Giao thông vận tải thúc đẩy mọi ngành nghề
Giao thông vận tải thể hiện tính kết nối của mình với các ngành nghề khác trong chính vai trò vận chuyển của ngành. Với tính chất kết nối vùng miền và ngành nghề, giao thông vận tải là ngành tiên phong về đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực. Chuyển đổi số giao...Read More
Năng suất
Chuyển đổi số Nông nghiệp – giải pháp cho tình trạng nông sản kêu cứu
Suốt thời gian qua, chúng ta đã chứng kiến người nông dân thường xuyên kêu cứu khi bị thương lái Trung Quốc ép giá nông sản. Dịch bệnh COVID 19 cũng đẩy tình trạng mâu thuẫn cung – cầu trở nên cao trào. Để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản cấp thiết, nhiều...Read More
Tất cả
Chuyển đổi số – hướng đi chiến lược ngành tài chính ngân hàng
Hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính Việt Nam. Xây dựng hướng đi chiến lược cho ngành Tài chính – Ngân hàng theo xu hướng chuyển đổi số là...Read More
Tất cả
Ngành giáo dục chủ động chuyển đổi số vượt qua thách thức
Được Chính phủ xác định là một trong tám ngành nghề trọng điểm cần chú ý xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, ngành giáo dục đã và đang chủ động thực hiện chuyển đổi số nhằm vượt qua giai đoạn thách thức lớn hiện nay. Chuyển đổi số trong quản lý...Read More