Tag:
doanh nghiệp vừa và nhỏ
Tất cả
Những vấn đề quan trọng trong công tác chuyển đổi số doanh nghiệp
Chuyển đổi số là cuộc cải cách lớn cho toàn bộ hệ thống doanh nghiệp. Nó mang lại thay đổi lớn, làm gián đoạn hoạt động của nhiều ngành công nghiệp khác nhau và gây ra sự sáng tạo phá hủy giúp một số doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển kỷ lục. Chuyển đổi...Read More
Tất cả
Tư duy sai lầm của doanh nghiệp vừa và nhỏ về chuyển đổi số
Chiếm tới 93% tổng số doanh nghiệp, các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam được xác định là lực lượng trọng yếu đối với chỉ số tăng trưởng sản phẩm quốc nội. Tuy nhiên, bên cạnh những doanh nghiệp đã và đang thực hiện quá trình chuyển đổi số, vẫn còn nhiều doanh...Read More