Tag:
giáo dục
Tất cả
Ngành giáo dục chủ động chuyển đổi số vượt qua thách thức
Được Chính phủ xác định là một trong tám ngành nghề trọng điểm cần chú ý xây dựng và thực hiện kế hoạch chuyển đổi số, ngành giáo dục đã và đang chủ động thực hiện chuyển đổi số nhằm vượt qua giai đoạn thách thức lớn hiện nay. Chuyển đổi số trong quản lý...Read More