Tag:
kinh tế số
Tất cả
Mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số trong năm 2022
Phục hồi nền kinh tế – xã hội hậu COVID 19 là điều Chính phủ quan tâm mạnh mẽ nhất trong năm mới. Theo đó, phương hướng phát triển trong năm mới chính là biến nền kinh tế và xã hội hiện tại thành một nền kinh tế số và xã hội số cùng hệ...Read More
Tất cả
Những thay đổi trong kinh doanh do sự phát triển của kinh tế số
Kinh tế số là “một nền kinh tế vận hành chủ yếu dựa trên công nghệ số”, đặc biệt là các giao dịch điện tử tiến hành thông qua Internet. Sự phát triển của kinh tế số đã đem đến những đóng góp không nhỏ cho khả năng hội nhập của các doanh nghiệp Việt...Read More