Tag:
làm việc từ xa
Quản trị
Triển khai phương án làm việc từ xa trong đại dịch COVID 19
Nếu làm việc từ xa là phương án bắt buộc phải thực hiện để đảm bảo sức khỏe cho cán bộ nhân viên doanh nghiệp, thì phần mềm quản trị doanh nghiệp là công cụ phục vụ tốt nhất cho phương án làm việc này. Phần mềm quản trị doanh nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp...Read More