Tag:
lĩnh vực ngành nghề
Tất cả
Công tác chuyển đổi số những ngành nghề cơ bản hiện nay
Nếu lĩnh vực công nghệ và hoạt động sản xuất công nghiệp là những ngành kinh tế trọng điểm cần tiên phong dẫn đường trong cách mạng chuyển đổi số, thì những ngành nghề khác cũng cần chú ý tiếp cận để sớm thực hiện công tác chuyển đổi số. Cụ thể những ngành nghề...Read More