Tag:
quản lý
Tất cả
Chuyển đổi số Y tế không còn là tầm nhìn xa vời
Chuyển đổi số y tế là ứng dụng công nghệ thông tin một cách tổng thể và toàn diện, trong đó đặc biệt chú trọng tới các công nghệ số hiện đại dẫn đến sự thay đổi tích cực toàn bộ hoạt động y tế trong chăm sóc sức khỏe. Hoạt động chuyển đổi số...Read More
Quản trị
Bàn về “quản trị rủi ro” trong doanh nghiệp
Xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, lý thuyết về quản trị rủi ro lúc ấy chưa được giới kinh doanh chú ý bởi nó bị coi là trùng với lý thuyết Bảo hiểm tài sản. Trải qua hơn 70 thập kỉ, vấn đề quản trị rủi ro đã được các doanh...Read More
Quản trị
Phần mềm quản lý công việc – chìa khóa vận hành hiệu quả cho doanh nghiệp
Có nhiều phương án quản lý công việc cho một doanh nghiệp, nhưng phương án nào mới là tối ưu và hiệu quả nhất? Làm thế nào để nhà quản lý có thể giao việc, đồng thời theo dõi và đánh giá tiến độ công việc của nhân viên? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu...Read More