Tag:
rủi ro bảo mật
Năng suất
Con người là yếu tố trọng tâm giữ gìn bảo mật doanh nghiệp
Nhiều doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư vào các công cụ, hệ thống bảo mật thụ động, mà quên mất rằng việc đào tạo chuyên môn, nhận thức bảo mật cho đội ngũ nhân viên mới là nhiệm vụ đóng vai trò quyết định. Sai lầm từ con người là một trong những nguyên...Read More
Tất cả
FWork – nền tảng công nghệ hạn chế rủi ro bảo mật
Tài sản thông tin chính là giá trị cốt lõi yêu cầu bảo mật vô cùng nghiêm ngặt của mỗi doanh nghiệp. Để phòng tránh thiệt hại kinh tế đến từ rủi ro bảo mật, các doanh nghiệp buộc phải tìm ra giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo khả năng an toàn thông tin....Read More
Quản trị
Rủi ro bảo mật và công nghệ trong doanh nghiệp
Công nghệ là một yếu tố quan trọng không thể tách rời hoạt động sản xuất vận hành của các doanh nghiệp hiện nay. Bên cạnh những lợi ích to lớn mà công nghệ hiện đại mang lại, nó còn ẩn chứa những rủi ro bảo mật gây ảnh hưởng đến hệ thống thông tin...Read More